web_4

17. května po nedělní bohoslužbě se bude konat křest, což je v ESK vždy velká událost !

Zájemci o křest se můžou informovat u Ondry Szturce

.

Co je křest?

 

Křest tě nespasí, ale je to symbol slavení spasení. Ta stejná moc, která Ježíše vzkřísila z hrobu, teď proměnila tvoje srdce a je z tebe nový člověk.

Křest je vnější projev duchovní proměny a je to další krok po rozhodnutí následovat Ježíše a dát mu svůj život. Komunikuješ tím lidem okolo, že ses rozhodl žít pro Něj. Než odešel do nebe, tak nám přikázal v tomto pokračovat, být pokřtěni a křtít další lidi. (Matouš 28:18-20)

.

Níže si můžeš přečíst odpovědi
na několik běžných otázek ohledně křtu

 

 

Q: Kdy bych se měl nechat pokřtít?

A: Křest v Bibli vždy následoval nedlouho po rozhodnutí žít život s Ježíšem. Pokud jsi svůj život dal Bohu, není na co čekat.

 

Q: Je křest spojený s členstvím v církvi, nebo nějakými dalšími závazky?

A: Určitě ne.

 

Q: Proč u nás křtíme ponořením do vody?

A: V Bibli byl obvyklý křest úplným ponořením pod vodu. Křest je obraz duchovní skutečnosti – ponoření a vynoření znázorňuje smrt starého člověka a zrození nového člověka se znovu obnoveným živým vztahem s Bohem. Proto je to běžná praxe i u nás, pokud je to možné.

 

Q: Byl jsem už pokřtěný jako nemluvně, mám se křtít znova?

A: Křest podle Nového zákona následuje po vědomém přijetí Ježíše za svého Pána a Spasitele. A protože je poslušnost Ježíši pro nás prioritou, rádi ti pomůžeme tvé vědomé a dobrovolné rozhodnutí potvrdit novým křtem.

 

Q: Byl jsem už pokřtěný v jiné církvi, počítá se to?

A: Křest není záležitost denominace, ale vztahu mezi Tebou a Bohem. Pokud jsi byl pokřtěný po svém rozhodnutí dát svůj život Bohu, žádný další křest se nekoná.

Ondra Szturc

Share Button