Bojuješ stále se stejnými chybami, stále selháváš v nějaké oblasti? Nechceš, jsi naštvaný, víš, že to, co děláš, není dobré, cítíš se někdy, jako bys svůj boj prohrával?

Takový boj prožíval i Pavel, muž, který byl služebníkem Ježíše Krista a jedním z apoštolů. Pavel v listě Římanům, 7.kapitole, 21.-24. verši zapsal:

,,Objevuji tedy zákon, že když chci konat dobro, je mi nablízku zlo. Ve svém nitru radostně souhlasím s Božím Zákonem, ale ve svých údech vidím jiný zákon, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu, který je v mých údech. Jak ubohý jsem člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto smrtelného těla?´´

Lépe bych ty pocity nepopsala, cítíš se někdy taky tak?

Pokud ano, tak tě určitě taky napadá myšlenka, že už je to prohraný boj, že už nemá cenu vzdorovat, protože to je tvá přirozenost. Cítíš, že nemáš dost síly změnit se.

Pro tebe mám ale důležitou informaci! Ty sice ty síly nemáš, ale někdo ano! Bůh je má, Ježíš měl takovou sílu, že dokázal uzdravovat, dělat zázraky, oživovat lidi…myslíš, že si neporadí i s tvým problémem?

Nevzdávej ten boj! Je lepší začínat každý den znovu, odrážet se ode dna neustále, než tam jen bezvládně ležet. Bůh vidí tvou snahu a chce ti pomoci a pomůže, ale musíš bojovat taky i ze svých posledních sil!

Udělej nějaká opatření, která povedou ke změně. Začni se pravidelně modlit za svůj problém, vylij své srdce Bohu, on tě chce slyšet. Mluv s ním o tvém problému.

Nevím, jaký máš problém, ale pokud pomlouváš, tak se vyhýbej lidem, kteří tě k tomu ještě více svádí, pokud máš sexuální pokušení, tak se vyhýbej podmětům, které tě k tomu pokušení mohou přivést. Pokud plýtváš časem, tak si dělej plány, pokud se hněváš, nepouštěj se do konverzací, které tě mohou naštvat atd.

Tyhle preventivní věci, tě neochrání před hříchem stoprocentně, ale mohou ti pomoct v boji. Nejdůležitější je ale mluvit o tom s Bohem a Božími lidmi. Nenechávej si to pro sebe.

Pokud i přesto budeš selhávat dál, tak přitvrď. Každý z nás s tím má problém! Věř tomu. Chce to vytrvalost a hlavně se nevzdat a nepoddat se hříchu. Máš naději, že tě Bůh vyléčí. Přijď za Ježíšem s takovou vírou, že on tě tvého utrpení může zbavit!

Pavel pokračovat dál v psaní listu Římanům větou:

,,Díky Bohu – on to udělá skrze Ježíše Krista, našeho Pána.´´

Díky Jeho milosti už nejsme otroci hříchu!!

Přeji ti, abys bojoval, nevzdával to a uspěl.

Dominika Stařičná

Share Button